Zasiłek macierzyński w 2016

Zasiłek macierzyński w 2016

644
0
PODZIEL SIĘ

Pomimo tego, że we wszelkich mediach głośno jest przede wszystkim w związku z projektem 500+, to znacznie starsze i powszechniejsze instytucje pomocy rodzicom w związku z pewnego rodzaju wykluczeniem ich z rynku pracy na czas pozostawania z nowo narodzonym dzieckiem. Co powinniśmy wiedzieć o zasiłku macierzyńskim, komu przysługuje i w jakiej jest wysokości?

Komu przysługuje?

Już na samym początku trzeba wskazać, że rok 2016 jest rokiem sporych zmian – podstawową z nich jest rozszerzenie zakresu osób, którym on przysługuje. Do tej pory mogliśmy mówić jedynie o zasiłku macierzyńskim dla osób zatrudnionych na etacie, tj. posiadających umowę o prace i opłacających z tego tytułu ubezpieczenie chorobowe. Obecnie ten zakres jest znacznie szerszy i obejmuje osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, jak chociażby również członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osoby wykonujące pracę na podstawę umowy agencyjnej lub umowy zlecenia czy osoby prowadzące pozarolnicza działalność i osoby z nimi współpracujące.

Za jaki okres?

Zasiłek macierzyński pomimo tego, że przysługuje bez okresu wyczekiwania (tj. niezależnie od tego czy miałby on podlegać wypłaceniu drugiego dnia po opłaceniu ubezpieczenia chorobowego czy też dopiero dnia trzydziestego), przysługuje za ściśle określone okresy obejmujące:
– urlop macierzyński albo urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlop rodzicielski,
– urlop ojcowski.

Zasiłek macierzyński w przypadku urodzenia dziecka

Podstawową sytuacją, w której wypłacany jest zasiłek macierzyński, zgodnie z uregulowaniami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.1999 nr 60 poz. 636), jest urodzenie dziecka. Okres wypłacania zasiłku macierzyńskiego zależy jest od ilości urodzonych jednocześnie dzieci i wnosi on odpowiednio:
– 20 tygodni (140 dni) – dla jednego dziecka,
– 31 tygodni (217 dni) – dla dwójki dzieci,
– 33 tygodni (231 dni) – dla trojga dzieci,
– 35 tygodni (245 dni) – dla czworga dzieci,
– 37 tygodni (259 dni) – dla pięciorga i więcej dzieci.

Warto jednak pamiętać, że nie są to jedyne sytuacje, gdy zasiłek macierzyński będzie przysługiwał. Może to mieć miejsce również w przypadku urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (tylko gdy ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy lub ustanie stosunku pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa).

Przyjęcie dziecka na wychowanie

Również w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka do 7 roku życia bądź dziecka, u którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku do 10 roku życia, przysługują takie same okresy wypłacania zasiłku macierzyńskiego jak w przypadku urodzenia dziecka.

Śmierć dziecka

Pomimo tego, że jest to coraz rzadziej występująca możliwość w związku z rozwojem medycyny, to jednak ustawodawca dostrzegł niezwykle silne przeżycia kobiet w tym względzie – w przypadku urodzenia martwego dziecka lub jego zgonu przed 8 tygodniem życia, przysługuje zasiłek macierzyński w wymiarze do 8 tygodni. Jeżeli zgon nastąpił po 8 tygodniu życia, to okres zasiłku macierzyńskiego ulega skróceniu do 7 dni.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Ile jednak wynosi zasiłek macierzyński? Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłek macierzyński (za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także za okres urlopu ojcowskiego) przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi zaś, co do ogólnej zasady, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane danemu pracownikowi w okresie 12 miesięcy poprzedzających powstanie uprawnienia do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński 2016?

Podsumowując, są to zaledwie podstawowe informacje na temat zasiłku macierzyńskiego, które powinien wiedzieć każdy z nas. Niestety przepisy w tym względzie zmieniają się bardzo szybko i warto każdorazowo dokładnie sprawdzić nasze uprawnienia i obowiązki na tym polu.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ