Plan Morawieckiego 2016 – założenia, filary, plany

Plan Morawieckiego 2016 – założenia, filary, plany

672
0
PODZIEL SIĘ
Plan Morawieckiego
Plan Morawieckiego

Planem Morawieckiego przyjęło się określać zmiany, zaaprobowane przez polski rząd 16 lutego 2016 roku. W skrócie można główne założenia planu zakładają wzrost rozwoju firm oraz ich produktywności i ekspansji zagranicznej. Ważne jest zapewnienie równomiernego rozwoju wszystkich regionów kraju, niezależnie od ich lokalizacji. Rząd przyjął założenie, że wzrost PKB będzie możliwy przy efektywnej współpracy nauki i biznesu, co wzmocni atrakcyjność i wysoką jakość produktów. Politycy przyjęli również, że w życie wejdą ułatwienia dla przedsiębiorstw, a kilka instytucji o podobnym profilu działania zostanie skonsolidowanych w jeden Polski Fundusz Rozwoju.

5 filarów zrównoważonego rozwoju Polski

Wicepremier, minister rozwoju, Mateusz Morawiecki zakłada, że przyjęty przez rząd plan ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi w Polsce. To oznacza, że przeciętne zarobki w Polsce, kształtujące się na poziomie powyżej 2000 tysięcy złotych, za około 15 lat miałyby dorównać zarobkom uzyskiwanym w krajach Unii Europejskiej. Wicepremier przyjął, że rozwój Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu roli miast powiatowych i zapomnianych miasteczek, ma opierać się na 5 filarach.

I filar – reindustrializacja

Specjalistyczny przemysł, wysoko rozwinięty w Polsce, ma według wicepremiera ogromny potencjał. Dotychczasowy rozwój jednak sprawił, że połowa firm jest własnością przedsiębiorstw zagranicznych. Głównym założeniem reindustrializacji ma być wsparcie kapitału prywatnego .
Celem nowej polityki ma być wspieranie istniejących form przemysłu oraz rozwijanie nowych specjalizacji. W tym istotne jest utworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, by zapełnić dany obszar w Polsce.
Jak podkreślał Morawiecki, ważne jest zastosowanie modeli współpracy między kapitałem prywatnym, funduszami pozyskiwanymi z UE i kapitałem zagranicznym. Rząd przygotował ponad 20 programów niszowych – choć pewnie nie wszystkie doczekają się realizacji.

II filar – rozwój innowacyjnych firm

Dla właściwego i efektywnego rozwoju polskiego kapitału ważne jest, by przedsiębiorstwa działające w Polsce miały sprzyjające warunki do funkcjonowania. Morawiecki proponuje więc rozwiązania ułatwiające rozpoczęcie działalności i start przedsiębiorcom, nakłady pieniężne na promowanie prac badawczo-wdrożeniowych oraz najważniejsze – opracowanie Konstytucji Biznesu, stanowiącej spójny akt prawny o ogólnym charakterze.

III filar – kapitał dla rozwoju

W celu jak największego zwiększenia wartości PKB (optymalnie do 25 % – z obecnych 18 %), rząd planuje zwiększenie efektywności inwestowania środków unijnych oraz wykorzystanie oszczędności do PKB. W praktyce oznacza to, że Polacy mieliby zaufać instytucjom trzeciofilarowym i tam składować swoje oszczędności.
Politycy pracują także nad zmniejszeniem podatku CIT dla najmniejszych firm do 15 %.

IV filar – ekspansja zagraniczna

Pomnażanie polskiego kapitału może być możliwe tylko dzięki wsparciu ekspansji zagranicznej. polskie towary mają być nie tylko efektywniej eksportowane, ale przedsiębiorstwa z Polski mają brać czynny udział w inwestowaniu na rynku zagranicznym, uczestniczyć w fuzjach czy przejęciach. Taktyka ta ma działać nie tylko w obrębie rynku europejskiego, ale obejmować również takie rynki jak afrykański, azjatycki czy rynki północno-amerykańskie. I tu polski przedsiębiorca ma otrzymywać wsparcie państwa w efektywnych promowaniu rodzimego produktu.

V filar: rozwój społeczny i regionalny

W ostatnim filarze dobrej zmiany według rządu najistotniejszymi obszarami są edukacja na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem terenów wiejskich. Znaczącą rolą ma być wzrost obecności małych miast i obszarów wiejskich w proponowanych przez rząd ogólnopolskich procesach rozwojowych. I to z myślą o obszarach wiejskich ma powstać specjalny pakt, wprowadzający zmiany m.in. w zawodowym kształceniu rolników.

Plan Morawieckiego jest dalekosiężny – najbardziej odczuwalne zmiany finansowe (płacowe) odczuć mamy dopiero za 15 lat. To w perspektywie rozwoju polskiego kraju – niemało.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ