Niezbędnik młodej mamy. Wszystko co trzeba wiedzieć o urlopie macierzyńskim w 2016...

Niezbędnik młodej mamy. Wszystko co trzeba wiedzieć o urlopie macierzyńskim w 2016 roku

544
0
PODZIEL SIĘ

Kto może wykorzystać urlop macierzyński w 2016 roku?

Dzięki nowelizacji ustawy o urlopie macierzyńskim, w 2016 roku z takiego urlopu może skorzystać więcej świeżo upieczonych mam.

W myśl poprzednich z urlopu macierzyńskiego mogły korzystać tylko te osoby, które opłacały ubezpieczenie chorobowe, były zatrudnione na etacie, bądź też prowadziły działalność gospodarczą.

Dzięki nowelizacji ustawy o urlopie macierzyńskim, w 2016 roku mogą skorzystać również te osoby, które według poprzednich rozwiązań prawnych nie miały do tego prawa.

Z urlopu macierzyńskiego 2016, od chwili wejścia w życie nowej ustawy, czyli od 1 stycznia mogą skorzystać także osoby bezrobotne, studiujące, pracujące na umowę o dzieło, a także prowadzące gospodarstwo rolne. Według nowych przepisów, grupy te także będą miały prawo do otrzymywania zasiłku o wysokości ok 1 tys zł. netto.

Urlop macierzyński 2016 przysługuje także tym rodzicom, którzy urodzili dzieci w 2015 roku. Ci rodzice muszą jednak pamiętać, że nie będą oni otrzymywali świadczenia przez cały rok, tylko od 1 stycznia 2016 roku do daty, w której ich dziecko skończy 1 rok.

Czas trwania urlopu macierzyńskiego w 2016 roku

W myśl ustawy urlop macierzyński 2016 trwa 20 tygodni. Nie każda mama wie, że w myśl przepisów ustawy, może ona pójść na urlop macierzyński już sześć tygodni przed porodem.

Przepisy o urlopie macierzyńskim dopuszczają możliwość rozłożenia go na obydwoje rodziców. Jeśli chcą oni z tego skorzystać muszą pamiętać o tym, że 14 tygodni musi bezwzględnie wykorzystać matka dziecka, a z pozostałych sześciu może skorzystać tata dziecka. Ojcowie, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania muszą być zatrudnieni na umowę o pracę, bądź też opłacać składki chorobowe będąc zatrudnionymi na umowę zlecenie, lub też prowadząc działalność gospodarczą.

Co z dodatkowym urlopem macierzyńskim?

Nowe przepisy wprowadzają likwidację tak zwanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który do tej pory wynosił 6 tygodni. Ustawodawcy wprowadzili jednak rozwiązanie pozwalające rodzicom na to by mogli oni pozostać dłużej z dzieckiem.

O sześć tygodni właśnie wydłużony został urlop rodzicielski, który od pierwszego stycznia będzie liczył 32 tygodnie. Podsumowując czas obydwu urlopów tj.: macierzyńskiego i rodzicielskiego, będzie on wynosił 52 tygodnie, czyli tyle samo, co w roku 2015.

Zmiany w urlopie rodzicielskim

Pierwszą i niezwykle ważną zmianą w urlopie rodzicielskim, jest wydłużenie go o sześć tygodni. W przypadku narodzin jednego dziecka, urlop ten będzie wynosił 26 tygodni, natomiast w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka 32, lub 34 tygodnie.

Nowe przepisy dają również możliwość rozbicia urlopu rodzicielskiego na cztery części, a nie trzy, jak było do tej pory. Części te muszą trwać minimum 8 tygodni. Z tego rozwiązania może korzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka.

Nowa ustawa pozwala także na wykorzystanie 16 tygodniu urlopu macierzyńskiego w dowolnie wybranym przez siebie czasie do chwili, kiedy dziecko skończy 6 lat. Nie ma już obowiązku wykorzystywania tej części urlopu bezpośrednio po wcześniejszej części urlopu.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ