PODZIEL SIĘ

Deputat węglowy to część wynagrodzenia przysługująca pracownikom przemysłu górniczego wypłacana w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym. Wywodzi się z czasów PRL, obecnie regulują to uprawnienie układy zbiorowe.

Komu przysługuje deputat węglowy

Prawo do deputatu węglowego mają pracownicy, emeryci oraz renciści. Deputaty bardzo obciążają wyniki ekonomiczne spółek węglowych, dlatego niektóre z nich zlikwidowały lub zawiesiły deputaty. Stało się to w wyniku porozumienia ze związkami zawodowymi.
Zgodnie z zasadą praw nabytych deputaty przysługują emerytom i rencistom zlikwidowanych spółek węglowych. Ciężar tych wypłat przejął na siebie budżet państwa.

W przypadku tej grupy uprawnionych mają oni prawo do wypłaty ekwiwalentu za 2,5 lub 3 tony węgla. Prawo to przysługuje także wdowom lub dzieciom pobierającym rentę rodzinną, jeżeli górnik miał prawo do deputatu.
Wielkość deputatu

O ilości przysługującego węgla w ramach deputatu decydują podpisywane z górnikami porozumienia, na podstawie których określano ilość to węgla przysługującą w ramach deputatu:

• Układ zbiorowy 1980 r. – świadczenie w wysokości ekwiwalentu za 2,5 tony,
• Układ zbiorowy 1991 – świadczenie w wysokości za 3 tony.

W przypadku osób uprawnionych do deputatu ze zlikwidowanych spółek węglowych deputat wypłaca ZUS w równych miesięcznych ratach. Ekwiwalent za jedną tonę obliczany jest na podstawie ceny za 1 t węgla klasy II orzech w ostatnim kwartale roku poprzedniego oraz jej korekty o przewidywaną inflację. Tak więc w 2016 roku deputat będzie liczony wg ceny za tonę groszka II w IV kwartale 2015 r. Na stronach ZUS zawsze można znaleźć aktualny przelicznik za 1 tonę. Najczęściej w styczniu i lutym deputat wypłacany jest w wysokości z roku poprzedniego, a w marcu następuje wyrównanie.

Osoby uprawnione do deputatu powinny złożyć wniosek w odpowiednim oddziale ZUS do końca pierwszego kwartału.
W przypadku wdów po górnikach mających prawo do deputatu węglowego również on przejmują to prawo. Przysługuje im ono już od następnego miesiąca.

Powyższe zasady dotyczą jednak tylko emerytów zlikwidowanych spółek węglowych. Te, które działają obecnie wypłatę deputatu regulują indywidualnie na podstawie porozumień podpisanych ze związkami zawodowymi.

W katowickim Holdingu Węglowym wypłata deputata dla pracowników i emerytów, rencistów została wstrzymana na okres trzech lat do 2017 r.
Deputaty nadal będą dostawać emeryci z lubelskiej Bogdanki i Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Tym ostatnim deputata wypłacany jest z budżetu państwa.

Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przysługuje także emerytom i rencistom przedsiębiorstw robót górniczych, którym ten deputat przysługiwał i którzy przeszli na emerytur e z tych przedsiębiorstw. Prawo to posiadają także wdowy i dzieci pobierające rentę rodzinną.

Kolejną grupą, której ZUS wypłaca ekwiwalent pieniężny są byli pracownicy kolei, którzy przed przejściem na emeryturę takie prawo posiadali. Ekwiwalent wypłacany jest za 1800 kg rocznie. Do ekwiwalentu mają prawo także wdowy i osoby uprawnione do pobierania renty rodzinnej.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ