Jak wyglądają szkolenia dla księgowych?

Jak wyglądają szkolenia dla księgowych?

469
0
PODZIEL SIĘ

Celem szkolenia dla księgowych jest jak najlepsze przygotowanie wszystkich uczestników do pracy w zawodzie specjalisty do spraw rachunkowości. Podczas zajęć kursanci otrzymują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także nabywają praktykę, która pozwoli im wykonywać prawidłowo i efektywnie obowiązki księgowego. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej, które opisane są w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości. Jak stać się specjalistą ds. rachunkowości?

Szkolenia dla księgowych – z czym to się wiążę?

Cel kształcenia podczas szkolenia dla księgowego jest realizowany poprzez aktywny udział uczestników w zajęciach, naukę własną słuchaczy i rozwiązywanie powierzonych zadań, studiowanie literatury przedmiotu oraz najróżniejsze prace kontrolne w postaci testów, zadań i wielu innych form sprawdzania wiedzy.
Szkolenia dla księgowych są przeznaczone przede wszystkim dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości, którzy chcą prezentować wysokie wartości etyczne oraz być zaangażowani w ustawiczny rozwój i naukę przez okres pracy w zawodzie księgowego. Każdy z kandydatów, który posiada już pozom I stopnia, a więc co najmniej wykształcenie średnie i wiedzę oraz umiejętności księgowego, jest zobowiązany do przystąpienia do wstępnego egzaminu, którego celem jest ocena dotychczasowej wiedzy z zakresu podstaw rachunkowości.

Czego można dowiedzieć się podczas szkolenia dla księgowych?

Podczas szkolenia uczestnikom przekazuje się wiedzę, która zostaje ugruntowana podczas ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania otrzymanych materiałów szkoleniowych. Uczestnicy rozwiązują przygotowane przez wykładowców zadania oraz wykorzystują własne notatki. Na podstawie pozytywnej oceny uzyskanej na egzaminie końcowym uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Zakres tematyczny szkoleń dla księgowych obejmuje rachunkowość finansową z elementami etyki zawodowej, prawo podatkowe oraz wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego. Jeśli chodzi materiały szkoleniowe, to cena szkolenia zawiera w sobie ich koszt.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ