Do czego potrzebny jest kurs z księgowości?

Do czego potrzebny jest kurs z księgowości?

590
0
PODZIEL SIĘ

Księgowość jest elementem rachunkowości, która polega na zapisywaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie typu sprzedaż, produkcja, wypłacanie wynagrodzeń, zakupy, remonty, reklama, naliczanie i płacenie podatków czy też remonty. Posiadanie wykwalifikowanych księgowych znacznie ułatwia codzienne prowadzenie firmy. W celu zdobycia bądź podniesienia swoich umiejętności i wiedzy najlepszym rozwiązaniem jest kurs z księgowości.

Kurs z księgowości, czyli jak zdobyć wiedzę i umiejętności księgowego

Do głównych zadań księgowego należy prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg, które ujmują zapisy zdarzeń rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym. Obowiązkiem księgowego jest także wycena aktywów i pasywów oraz określenie wyniku finansowego, a także badanie sprawozdań finansowych.
Poziom kwalifikacji księgowych jest różny i stopniowy, więc warto, aby potwierdziła go profesjonalna organizacja zawodowa o uznanej renomie. Wykształcenie średnie to minimum, a system certyfikacji zawodu księgowego jest czterostopniowy, a więc każdy uczestnik kursu może być na innym poziomie, co należy zweryfikować.

System certyfikacji zawodu księgowego

Pierwszym stopniem certyfikacji zawodu księgowego jest stopień umożliwiający zdobycie kwalifikacji księgowego, co wymaga jedynie posiadania wykształcenia średniego. Drugi stopień daje tytuł specjalisty ds. rachunkowości, do czego niezbędne jest co najmniej wykształcenie średnie oraz posiadanie wiedzy i umiejętności księgowego, co potwierdzić może zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu I stopnia uzyskane po egzaminie kończącym kształcenie w kierunku rachunkowości. Trzeci stopień pozwala na zdobycie kwalifikacji głównego księgowego, do potwierdzenia którego potrzebny jest certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Certyfikat Ministerstwa Finansów bez konieczności zdawania egzaminów można otrzymać także po ukończeniu studiów podyplomowych o specjalności finanse i rachunkowość.

W zależności od chęci posiadania umiejętności i kwalifikacji dostępne są kursy przygotowujące do zawodów księgowych, kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami, kursy z zakresu kadr i płac, a także przygotowujące do prowadzenia książki przychodów i rozchodów oraz przygotowujące do egzaminów państwowych.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ